logo
 
 

Proizvodi

     
>
  SmartPOS
program za maloprodaju
>
  TradIS
ERP za trgovinska preduzeća
>
  Logosoft WMS
magacinsko poslovanje
>
  SmartSMS
slanje masovnih SMS poruka
>
  SMS Loyalty
program za akcije i popuste
 

SmartPOS - napredne funkcionalnosti

SmartPOS je program za maloprodaju bogat funkcionalnostima. Pomaže Vam u radu u maloprodaji tako što automatizuje sve procese: prijem robe i kalkulacije, evidenciju artikala, nivelacije cena, rad sa dobavljačima i kupcima, i još mnogo toga. Pri tome SmartPOS automatski pravi izveštaje o poslovanju koji Vam daju jasan uvid u sve parametre Vašeg biznisa. Takođe, automatski se kreiraju i sva dokumenta potrebna za knjigovodstvo.

Moduli
Rad u SmartPOS-u je organizovan u dva modula: Kasa-terminal i Administracija.

Kasa je modul kojim se radi na kasi. On obavlja evidenciju prometa robe i novca. Povezan je sa fiskalnim printerom, bar-kod čitačem i terminalima za naplatu karticama. Odlikuje ga velika brzina i jednostavnost rada. Početnik može početi samostalan rad u ovom modulu u toku jedne smene.
Pogledajte primere rada modula Kasa

Administracija je modul u kojem se obavljaju poslovi naručivanja i prijema robe, formiranja i nivelacija cena, evidencije zaliha, načina plaćanja, itd. Sve funkcionalnosti SmartPOS-a su u modulu Administracija organizovane u četiri grupe funkcija: Podaci, Knjigovodstvo, Izveštaji i Pomoćni alati:
Podaci
Sadrži sve podatke sa kojima softver radi. Kroz ovaj podmeni dolazi se do obrazaca za unos podataka i ažuriranje šifarnika sa podacima koji su neophodni za funkcionisanje programa.
Podaci:
-Artikli  -Prodavnice
-Poreske grupe -Banke
-Poreske tarife -Operateri
-Poruke uz artikal  -Kase
-Odelenja  -Poruke na displeju
-Kategorije -Formati računa
-Kupci  -Sredstva plaćanja
-Dobavljači -Jedinice mere
-Prodavci  -Kartice
-Aktivnost prodavaca   

Pogledajte primere rada sa Podacima
Knjigovodstvo
Najaktivniji podmeni. Služi da se ažurira stanje zaliha usled prijema, povraćaja ili otpisa robe, menjaju cene, evidentira promet na tekućem računu i dr. Takođe, ovaj podmeni služi za kreiranje kompletne knjigovodstvene dokumentacije
Knjigovodstvo:
roba
-Prijem robe
-Povraćaj robe
-Interne otpremnice
-Popuna prodavnice
-Narudžbenica
-Usaglašavanje stanja
-Popis 
finansije
-Nivelacija cena
-Specifikacija popusta
-Tekući račun
-Specifikacija čekova
transakcije prodaje
-Prodaje 
-Povraćaji
-Predračuni
-Avansni računi
-Ponude
-Otpremnice
-Uplate/isplate
-Uplate na račun
-Pripremljeni račun
izveštaji
-KEPU
-Trgovačka knjiga
-Knjiga avansnih računa
-Popis na dan
-Knjiga kalkulacija
-Knjiga izlaznih faktura
-Dnevna nivelacija
-Grupisana  autonivelacija
-Kalkulacija dorade
 specijalne operacije
-Rekalkulacija
-Prosečna dnevna prodaja
-Presek stanja
-Ažuriranje statistike prometa
-Rekalkulacija boniteta
 
Pogledajte primere rada u Knjigovodstvu
Izveštaji
U ovom podmeniju nalaze se razne vrste izveštaja grupisane po tipu. Ono što je karakteristično za sve izveštaje jeste prozor za podešavanja koji Vam omogućava filtriranje, sortiranje kao i odabir određenih podataka. Nakon aktiviranja željenog izveštaja, otvara se gore pomenuti prozor za podešavanja.
Izveštaji:
artikli
-Pregled prodaje
-Pregled marže
-Pregled vraćene robe
-Pregled zaliha
-Naručivanje
-Kartica artikla
-Dnevna prodaja
-Pregled ulaza i izlaza robe
-Pregled artikala bez prodaje
-Stanje zaliha na dan
-Komisioni izveštaj
-Serijski brojevi
-Artikli na popustu
-Statistika prodaje
-Pregled otpremnica
finansije
-Dnevni izveštaj
-Porezi
-Potraživanja/dugovanja dobavljači
-Potraživanja/dugovanja kupci
-Nerealizovani čekovi
-Izdati računi
-Pregled tekućeg računa

kupci
-Pregled kupaca
-Adresar

prodavci
-Promet
evidencija prodavaca
-Mesečni izveštaj
-Dnevna prodaja
-Evidencija prodavca
 
Pogledajte primere rada sa Izveštajima
Pomoćni alati
Podmeni sa grupom funkcija koje ne spadaju u prethodne podmenije.
Pomoćni alati:
-Arhiviranje baze podataka -Brisanje neiskorišćenih artikala
-Restauriranje baze podataka -Brisanje neiskorišćenih odelenja/kategorija
-Provera baze podataka -Servis
-Izvoz podataka -Kalkulator
-Uvoz podataka  -Kalendar

Baze podataka
Svaki SmartPOS ima ima svoju bazu podataka. Za komunikaciju sa centralom koristi e-mail. To znači da nije potrebna stalna internet veza između centrale i prodavnica, već je dovoljno biti online par minuta dnevno. Slanje i prijem e-mailova su automatizovani i te radnje program izvršava bez angažovanja operatera.
Evidencija artikala
Artikli se u SmartPOS-u prepoznaju i prate po sledećim kriterijumima: šifri, bar-kodu, nazivu i alijasu (dodatnoj šifri). Svaki artikal se može svrstati i u posebna Odelenja i Kategorije (npr. Adidas - Patike). Ono što je posebna vrednost SmartPOS-a je što osim ove evidencije, artikle prati i po Varijacijama. Svakoj šifri artikla moguće je dodeliti tri Varijacije: npr. veličinu, boju i materijal, ili neke druge bitne kriterijume koje sami odredite. Tako bi u našem primeru SmartPOS video artikal na sledeći način: Adidas - Patike - 43 - bele - koža. 
Ovaj program za maloprodaju može da prati artikle i po serijskim brojevima (npr. tehnička roba).
Pogledajte primer Evidencije artikala
Sredstva plaćanja
SmartPOS ima ugrađenu podršku za sve važeće načine plaćanja (gotovina, čekovi, kartice, uplate na račun), kao i automatsko kreiranje dokumenata poput specifikacije čekova. Omogućeno je pravljenje predračuna, ponuda i avansnih faktura.
Pogledajte primer
Dodatni programi
Kreirali smo i dodatne programe koji, radeći uz SmartPOS, olakšavaju rad u maloprodaji. To su SmartCommunicator, program koji omogućava dobijanje podataka iz SmartPOS-a u realnom vremenu, i SMSKupon, alat za loyalty program - akcije i popuste. Saznajte više o njima: SmartCommunicator i SMSKupon
Pogledajte reference

Pogledajte tehničke karakteristike

 

Za više informacija

     
  Pozovite nas:
011 26 91 886
  Pišite nam:
info@logosoft.rs
     

SmartPOS je ubrzao i olakšao rad naših prodavaca na kasi, i umnogome smanjio mogućnost ljudske greške. Evidencija veličina i boja odeće i obuće je genijalna. Najbolje moguće rešenje za moje preduzeće... Dalje

Zoran Bošković,direktor
Planeta Sport


 

 

Copyright © LOGOSOFT.d.o.o. Sva prava zadržana.
Bulevar Milutina Milankovića 110, 11070 Novi Beograd | 011/ 2691 886, 3015 193

Microsoft Certified Partner